Logowanie do systemu

System powiadamiania Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Twój login, to numer legitymacji, który jest podany po BE - np. 345

Hasłem jest Twoja data urodzenia, wprowadzona według formatu: RRRRMMDD